Anti-icing ne demek?

"Anti-icing" kelimesi, "buzlanmayı önleyici" anlamına gelir.

Bu terim, yüzeylerde buz oluşumunu önlemek için kullanılan yöntem ve malzemeleri ifade eder. Genellikle uçakların, yolların, kaldırımların ve diğer yüzeylerin buzlanmasını önlemek amacıyla kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan buzlanma sorunlarına ve bunların çözümüne odaklanır.İşte "anti-icing" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The airport uses an anti-icing fluid to keep the runways free from ice."

Türkçe: "Havaalanı, pistleri buzdan arındırmak için buzlanmayı önleyici bir sıvı kullanır."


English: "Anti-icing systems are essential for ensuring aircraft safety during winter flights."

Türkçe: "Buzlanmayı önleyici sistemler, kış uçuşları sırasında uçak güvenliğini sağlamak için hayati öneme sahiptir."


English: "The city has invested in anti-icing technology to reduce accidents on icy roads."

Türkçe: "Şehir, buzlu yollarda kazaları azaltmak için buzlanmayı önleyici teknolojiye yatırım yaptı."


English: "Bridge surfaces are treated with anti-icing agents to prevent slippery conditions."

Türkçe: "Köprü yüzeyleri, kaygan koşulları önlemek için buzlanmayı önleyici maddelerle işlenir."


English: "Pilots must activate the aircraft's anti-icing system before entering areas with freezing temperatures."

Türkçe: "Pilotlar, dondurucu sıcaklıkların olduğu bölgelere girmeden önce uçağın buzlanmayı önleyici sistemini aktif hale getirmelidir."

Yorumlar