Anti-immigration ne demek?

"Anti-immigration" kelimesi, "göçmenliğe karşı" anlamına gelir.

Bu terim, göçmenlerin bir ülkeye girişini veya ülkede kalışını kısıtlamaya yönelik politikaları, tutumları veya hareketleri ifade etmek için kullanılır. Genellikle göçmenliğe karşı olan kişiler veya gruplar tarafından benimsenen bir yaklaşımı belirtir ve göçmenliğin sosyal, ekonomik veya güvenlikle ilgili olumsuz sonuçlar doğuracağına dair bir inancı yansıtır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan göçmenliğe karşı olan tutumlar ve politikalar ile ilgilidir.


İşte "anti-immigration" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government's anti-immigration laws have been criticized for being too harsh and not humanitarian."
Türkçe: "Hükümetin göçmenliğe karşı yasaları, çok sert ve insani olmadıkları için eleştirildi."

English: "Anti-immigration sentiment is growing in some parts of the country, leading to heated debates."
Türkçe: "Ülkenin bazı bölgelerinde göçmenliğe karşı duygu artıyor, bu da hararetli tartışmalara yol açıyor."

English: "Activists argue that anti-immigration policies do more harm than good, affecting the economy negatively."
Türkçe: "Aktivistler, göçmenliğe karşı politikaların daha fazla zarar verdiğini ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunuyor."

English: "The rise in anti-immigration groups has caused concern among communities with high immigrant populations."
Türkçe: "Göçmenliğe karşı grupların artışı, yüksek göçmen nüfusuna sahip topluluklar arasında endişe yarattı."

English: "Many argue that anti-immigration rhetoric is based on misinformation and fear rather than facts."
Türkçe: "Birçok kişi, göçmenliğe karşı söylemin yanlış bilgilere ve korkuya dayandığını, gerçeklerden ziyade iddia ediyor."

Yorumlar