Anti-incumbent ne demek?

"Anti-incumbent" ifadesi, "mevcut görevde olanlara karşı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle politikada, mevcut görevdeki kişilere veya partilere karşı olan, onların yeniden seçilmesine veya görevde kalmalarına karşı çıkan tutumları veya hareketleri ifade etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan mevcut yönetim veya temsilcilerin karşısında bir pozisyon almayı belirtir.İşte "anti-incumbent" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-incumbent sentiment is strong among voters this election cycle."

Türkçe: "Bu seçim döngüsünde seçmenler arasında mevcut görevde olanlara karşı hissiyat güçlü."


English: "Many candidates are running on an anti-incumbent platform, promising change and reform."

Türkçe: "Birçok aday, değişim ve reform vaadiyle mevcut görevde olanlara karşı bir platformda yarışıyor."


English: "The anti-incumbent wave led to a significant turnover in the legislature."

Türkçe: "Mevcut görevde olanlara karşı olan dalga, yasama organında önemli bir değişime yol açtı."


English: "Voters' anti-incumbent mood is reflected in the low approval ratings for the current administration."

Türkçe: "Seçmenlerin mevcut görevde olanlara karşı tutumu, mevcut yönetimin düşük onay oranlarında yansıtılmıştır."


English: "The campaign's success was partly due to its strong anti-incumbent message."

Türkçe: "Kampanyanın başarısı kısmen güçlü mevcut görevde olanlara karşı mesajından kaynaklandı."

Yorumlar