Anti-infective ne demek?

"Anti-infective" ifadesi, "enfeksiyon karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaları öldürmek veya onların büyümesini engellemek için kullanılan ilaçlar veya tedavileri ifade etmek için kullanılır. Bu ifade genellikle antibiyotikler, antiviraller, antifungaller ve diğer mikroorganizmalarla savaşan tedavileri kapsar.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan enfeksiyonları önleme veya tedavi etme özelliğini belirtir.


İşte "anti-infective" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Doctors prescribed a range of anti-infective medications to combat the outbreak."
Türkçe: "Doktorlar, salgınıyla savaşmak için bir dizi enfeksiyon karşıtı ilaç reçete etti."

English: "The development of new anti-infective drugs is critical in the fight against antibiotic resistance."
Türkçe: "Antibiyotik direncine karşı mücadelede yeni enfeksiyon karşıtı ilaçların geliştirilmesi kritik öneme sahiptir."

English: "Patients with compromised immune systems may require stronger anti-infective therapy."
Türkçe: "Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar daha güçlü enfeksiyon karşıtı tedavi gerektirebilir."

English: "The hospital's anti-infective protocols have been updated to address the latest infectious disease trends."
Türkçe: "Hastanenin enfeksiyon karşıtı protokolleri, en son bulaşıcı hastalık eğilimlerini ele almak için güncellendi."

English: "Research into plant-based anti-infectives offers promising alternatives to synthetic drugs."
Türkçe: "Bitki bazlı enfeksiyon karşıtı araştırmalar, sentetik ilaçlara umut verici alternatifler sunuyor."

Yorumlar