Anti-inflation ne demek?

"Anti-inflation" kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "inflation" (enflasyon) olarak çevrilebilir ve tam anlamıyla "enflasyona karşı" demektir.

Bu ifade, enflasyonu azaltmayı amaçlayan politikalar, önlemler veya eylemler anlamına gelir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan ekonomik bir terim olarak enflasyonun azaltılmasıyla ilgili stratejileri ifade eder.


İşte "anti-inflation" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government introduced anti-inflation measures to stabilize the economy."
Türkçe: "Hükümet, ekonomiyi stabilize etmek için enflasyona karşı önlemler aldı."

English: "Central banks often raise interest rates as an anti-inflation tactic."
Türkçe: "Merkez bankaları, sıklıkla enflasyona karşı bir taktik olarak faiz oranlarını artırır."

English: "Anti-inflation policies are crucial for maintaining the purchasing power of the currency."
Türkçe: "Enflasyona karşı politikalar, paranın alım gücünü korumak için hayati öneme sahiptir."

English: "Economists debate the effectiveness of various anti-inflation strategies."
Türkçe: "Ekonomistler, çeşitli enflasyona karşı stratejilerin etkinliği üzerine tartışırlar."

English: "Wage controls can be a controversial anti-inflation measure."
Türkçe: "Ücret kontrolleri, tartışmalı bir enflasyona karşı önlem olabilir."

Yorumlar