Anti-inflationary ne demek?

"Anti-inflationary" kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "inflationary" (enflasyonist) olarak çevrilebilir.

Tam olarak, enflasyonu önleyici veya enflasyona karşı etkili anlamına gelir.

Bu terim genellikle, enflasyonu azaltmaya yönelik politikaları veya etkileri ifade ederken kullanılır ve mecazi bir anlamı yoktur.İşte "anti-inflationary" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The central bank's decision to increase interest rates was an anti-inflationary move."

Türkçe: "Merkez bankasının faiz oranlarını artırma kararı, enflasyona karşı bir hamleydi."


English: "Anti-inflationary policies have helped to maintain the value of our currency."

Türkçe: "Enflasyona karşı politikalar, para birimimizin değerini korumaya yardımcı oldu."


English: "Investors are looking for anti-inflationary measures to protect their investments."

Türkçe: "Yatırımcılar, yatırımlarını korumak için enflasyona karşı önlemler arıyorlar."


English: "The government's anti-inflationary stance has been criticized by some economists."

Türkçe: "Hükümetin enflasyona karşı tutumu bazı ekonomistler tarafından eleştirildi."


English: "Price controls can be used as an anti-inflationary tool, but they may have side effects."

Türkçe: "Fiyat kontrolleri, enflasyona karşı bir araç olarak kullanılabilir, ancak yan etkileri olabilir."

Yorumlar