Anti-jamming ne demek?

"Anti-jamming" kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "jamming" (karıştırma, sinyal bozma) olarak çevrilebilir.

Tam olarak, elektronik sinyallerin kasıtlı olarak bozulmasına karşı koruma sağlayan teknolojiler veya yöntemler anlamına gelir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim genellikle askeri iletişim, radar sistemleri ve kablosuz ağlar gibi alanlarda teknik bir bağlamda kullanılır.İşte "anti-jamming" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The military's new radio system features advanced anti-jamming technology to ensure secure communication."

Türkçe: "Askeri'nin yeni radyo sistemi, güvenli iletişimi sağlamak için gelişmiş anti-jamming teknolojisine sahiptir."


English: "Anti-jamming techniques are essential for UAVs to maintain control signals in hostile environments."

Türkçe: "Anti-jamming teknikleri, düşmanca ortamlarda kontrol sinyallerini korumak için İHA'lar için hayati öneme sahiptir."


English: "The company developed an anti-jamming device that improves GPS accuracy in urban areas."

Türkçe: "Şirket, kentsel alanlarda GPS doğruluğunu artıran bir anti-jamming cihazı geliştirdi."


English: "Researchers are working on anti-jamming strategies to protect wireless networks from cyber attacks."

Türkçe: "Araştırmacılar, kablosuz ağları siber saldırılara karşı korumak için anti-jamming stratejileri üzerinde çalışıyor."


English: "The drone's anti-jamming capability allows it to operate effectively in electronically contested areas."

Türkçe: "İnsansız hava aracının anti-jamming yeteneği, elektronik olarak tartışmalı alanlarda etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanır."

Yorumlar