Anti-kickback ne demek?

"Anti-kickback" kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "kickback" (rüşvet, geri tepme) olarak çevrilebilir.

Bu ifade, rüşvet veya yolsuzlukla mücadele etmek için kullanılan yöntemler, politikalar veya mekanizmaları tanımlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle hukuk, iş dünyası ve politikada etik standartları korumaya yönelik önlemleri ifade eder.


İşte "anti-kickback" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new anti-kickback law aims to prevent corruption in government contracts."
Türkçe: "Yeni anti-kickback yasası, hükümet sözleşmelerindeki yolsuzluğu önlemeyi amaçlamaktadır."

English: "Companies must implement anti-kickback policies to ensure compliance with federal regulations."
Türkçe: "Şirketler, federal düzenlemelere uyumu sağlamak için anti-kickback politikaları uygulamalıdır."

English: "The whistleblower exposed a lack of anti-kickback measures in the corporation."
Türkçe: "İhbarcı, şirkette anti-kickback önlemlerinin eksikliğini açığa çıkardı."

English: "Training employees on anti-kickback statutes is crucial for maintaining ethical business practices."
Türkçe: "Çalışanları anti-kickback kanunları konusunda eğitmek, etik iş uygulamalarını sürdürmek için hayati öneme sahiptir."

English: "Auditors are investigating the effectiveness of the company's anti-kickback procedures."
Türkçe: "Denetçiler, şirketin anti-kickback prosedürlerinin etkinliğini araştırıyor."

Yorumlar