Anti-labour ne demek?

"Anti-labour" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "labour" (işçi/emeği) olarak çevrilebilir.

Bu ifade genel olarak işçi haklarına veya sendikal hareketlere karşı olan politikaları, tutumları veya eylemleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan işçilerin veya işçi hareketlerinin çıkarlarına karşı çıkan yaklaşımları belirtir.İşte "anti-labour" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new legislation was criticized for being anti-labour and undermining workers' rights."

Türkçe: "Yeni yasa, işçi karşıtı olmakla ve işçi haklarını baltalamakla eleştirildi."


English: "Activists are fighting against the anti-labour policies that threaten job security."

Türkçe: "Aktivistler, iş güvenliğini tehdit eden işçi karşıtı politikalara karşı mücadele ediyorlar."


English: "The anti-labour stance of the corporation has led to numerous strikes and protests."

Türkçe: "Şirketin işçi karşıtı tutumu, birçok grev ve protestoya yol açtı."


English: "There is a growing concern among the workforce about the spread of anti-labour sentiments."

Türkçe: "İş gücü arasında işçi karşıtı duyguların yayılması konusunda artan bir endişe var."


English: "Unions have declared that they will not tolerate any anti-labour measures that compromise workers' welfare."

Türkçe: "Sendikalar, işçilerin refahını tehlikeye atan herhangi bir işçi karşıtı önlemi tolere etmeyeceklerini açıkladılar."

Yorumlar