Anti-liberal ne demek?

"Anti-liberal" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "liberal" (liberal) olarak çevrilebilir.

Bu ifade, liberal değerlere, politikalara veya düşüncelere karşı olan bir tutumu ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan liberalizme karşıt görüşleri veya eleştirileri ifade eden durumları kapsar.İşte "anti-liberal" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The political party's anti-liberal stance has attracted conservative voters."

Türkçe: "Siyasi partinin liberal karşıtı tutumu, muhafazakar seçmenleri çekti."


English: "Anti-liberal sentiments are growing in some segments of the society."

Türkçe: "Toplumun bazı kesimlerinde liberal karşıtı duygular artıyor."


English: "The debate was dominated by anti-liberal arguments regarding economic policy."

Türkçe: "Tartışma, ekonomi politikası konusunda liberal karşıtı argümanlarla hakim oldu."


English: "Some anti-liberal groups are pushing for stricter immigration laws."

Türkçe: "Bazı liberal karşıtı gruplar, daha sıkı göç yasaları için baskı yapıyor."


English: "He wrote a book critiquing the anti-liberal trends in global politics."

Türkçe: "Küresel politikadaki liberal karşıtı eğilimleri eleştiren bir kitap yazdı."

Yorumlar