Anti-libertarian ne demek?

"Anti-libertarian" kelimesi kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "libertaryen" (özgürlükçü) olarak çevrilebilir.

Bu terim, özgürlükçü ideoloji ve değerlere karşıt duran bir tutumu veya hareketi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan libertaryenizme karşıt görüşleri temsil eder.İşte "anti-libertarian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-libertarian stance argues for more government intervention in the economy."

Türkçe: "Anti-libertaryen duruş, ekonomide daha fazla hükümet müdahalesi savunuyor."


English: "Critics of anti-libertarian views claim they restrict individual freedom and choice."

Türkçe: "Anti-libertaryen görüşlerin eleştirmenleri, bireysel özgürlük ve seçimi kısıtladıklarını iddia ediyor."


English: "The debate between libertarian and anti-libertarian philosophies centers on the role of government."

Türkçe: "Libertaryen ve anti-libertaryen felsefeler arasındaki tartışma, hükümetin rolü üzerine odaklanıyor."


English: "Anti-libertarian policies often emphasize the need for societal welfare over individual rights."

Türkçe: "Anti-libertaryen politikalar sıkça bireysel haklardan ziyade toplumsal refahın ihtiyacını vurgular."


English: "In the context of environmental regulation, anti-libertarian approaches support strict laws to protect natural resources."

Türkçe: "Çevresel düzenleme bağlamında, anti-libertaryen yaklaşımlar doğal kaynakları korumak için sıkı yasaları destekler."

Yorumlar