Anti-literary ne demek?

"Anti-literary" kelimesi kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "edebi" olarak çevrilebilir.

Tam anlamıyla, edebiyatın değerini, önemini veya etkisini küçümseyen veya reddeden bir tutumu ifade eder.

Mecazi anlamda, genellikle edebi normlara veya geleneklere karşı çıkan, edebiyatın kurallarını yıkmaya yönelik yaklaşımları ifade edebilir.İşte "anti-literary" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His anti-literary stance challenges the conventional understanding of literature."

Türkçe: "Onun edebiyata karşı tutumu, edebiyatın geleneksel anlayışına meydan okur."


English: "The movement is known for its anti-literary approach, focusing more on visual arts."

Türkçe: "Bu hareket, daha çok görsel sanatlara odaklanan edebiyata karşı yaklaşımıyla tanınır."


English: "Critics argue that the anti-literary sentiment in popular culture undermines the appreciation of classic literature."

Türkçe: "Eleştirmenler, popüler kültürdeki edebiyata karşı duygunun klasik edebiyata olan takdiri zayıflattığını savunuyor."


English: "The author's anti-literary works intentionally defy literary conventions and expectations."

Türkçe: "Yazarın edebiyata karşı eserleri bilinçli olarak edebi kurallara ve beklentilere meydan okur."


English: "Despite being labeled as anti-literary, her novels have garnered a significant following among readers."

Türkçe: "Edebiyata karşı olarak etiketlenmesine rağmen, romanları okuyucular arasında önemli bir takipçi kitlesi kazandı."

Yorumlar