Anti-litter ne demek?

"Anti-litter" kelimesi kelime kelime Türkçeye "çöp/kirleticilere karşı" olarak çevrilebilir.

Tam anlamıyla, çevrenin kirletilmesine karşı çıkan, özellikle çöp atılmasını önlemeye yönelik eylemleri, politikaları veya tutumları ifade eder.

Mecazi anlamda ise, genel olarak temizlik, düzen ve çevre koruma bilincini vurgulayan bir yaklaşımı temsil edebilir.İşte "anti-litter" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The city's new anti-litter campaign includes hefty fines for violators."

Türkçe: "Şehrin yeni çöp atılmasına karşı kampanyası, ihlal edenler için ağır cezalar içeriyor."


English: "He is a strong advocate for anti-litter measures in public parks."

Türkçe: "Halka açık parklarda çöp atılmasına karşı önlemlerin güçlü bir savunucusudur."


English: "The anti-litter program aims to educate children about the importance of keeping our streets clean."

Türkçe: "Çöp atılmasına karşı program, çocuklara sokaklarımızı temiz tutmanın önemini öğretmeyi amaçlamaktadır."


English: "Volunteers participated in an anti-litter beach cleanup to remove trash from the coastline."

Türkçe: "Gönüllüler, kıyı şeridinden çöp toplamak için bir çöp atılmasına karşı plaj temizliğine katıldı."


English: "The anti-litter movement has gained momentum with increased awareness of environmental issues."

Türkçe: "Çevresel sorunlara olan farkındalığın artmasıyla çöp atılmasına karşı hareket ivme kazandı."

Yorumlar