Anti-lock ne demek?

"Anti-lock" kelimesi kelime kelime Türkçeye "kilitlemeyi önleyici" olarak çevrilebilir.

Bu terim genellikle, özellikle zorlu hava koşulları veya acil durumlarda, araç frenlerinin kilitlemesini önlemek için tasarlanmış bir güvenlik sistemini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur, çünkü bu terim genellikle teknik bir bağlamda kullanılır.İşte "anti-lock" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The car features an advanced anti-lock braking system for improved safety on the road."

Türkçe: "Araba, yolda gelişmiş güvenlik için gelişmiş bir kilitlemeyi önleyici fren sistemi özelliğine sahiptir."


English: "During the driving test, the instructor explained how the anti-lock brakes work in slippery conditions."

Türkçe: "Sürüş testi sırasında, eğitmen kaygan koşullarda kilitlemeyi önleyici frenlerin nasıl çalıştığını açıkladı."


English: "The anti-lock feature prevents the wheels from locking up, allowing the driver to maintain control."

Türkçe: "Kilitlemeyi önleyici özellik, tekerleklerin kilitlenmesini önler ve sürücünün kontrolü elinde tutmasını sağlar."


English: "Many modern vehicles come equipped with anti-lock braking systems as a standard safety feature."

Türkçe: "Birçok modern araç, standart bir güvenlik özelliği olarak kilitlemeyi önleyici fren sistemleri ile donatılmıştır."


English: "Learning to trust the anti-lock braking system can take some time for new drivers."

Türkçe: "Yeni sürücüler için kilitlemeyi önleyici fren sistemine güvenmeyi öğrenmek biraz zaman alabilir."

Yorumlar