Anti-malarial ne demek?

"Anti-malarial" kelime kelime Türkçeye "sıtma karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, sıtma hastalığına karşı koruma sağlayan veya sıtma tedavisi için kullanılan ilaçları ve tedbirleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; sadece sıtma ile mücadelede kullanılan yöntem ve ilaçlara atıfta bulunur.İşte "anti-malarial" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Doctors recommend taking anti-malarial drugs before visiting malaria-prone areas."

Türkçe: "Doktorlar, sıtma bölgesine ziyaret etmeden önce sıtma karşıtı ilaçlar alınmasını tavsiye eder."


English: "The development of new anti-malarial medications is crucial in the fight against malaria."

Türkçe: "Sıtmaya karşı mücadelede yeni sıtma karşıtı ilaçların geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır."


English: "Despite the availability of effective anti-malarial treatments, malaria remains a major global health issue."

Türkçe: "Etkili sıtma karşıtı tedavilere rağmen, sıtma hala önemli bir küresel sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir."


English: "Anti-malarial bed nets have significantly reduced the incidence of malaria in several African countries."

Türkçe: "Sıtma karşıtı yatak cibinlikleri, birçok Afrika ülkesinde sıtma vakalarını önemli ölçüde azaltmıştır."


English: "Public health campaigns often focus on distributing anti-malarial supplies to vulnerable populations."

Türkçe: "Halk sağlığı kampanyaları genellikle risk altındaki nüfusa sıtma karşıtı malzemeler dağıtmaya odaklanır."

Yorumlar