Anti-market ne demek?

"Anti-market" kelime kelime Türkçeye "piyasa karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, serbest piyasa ekonomisi sistemine veya piyasa mekanizmalarına karşı olan tutumları ve düşünceleri ifade eder. Genellikle, piyasa düzenlemelerine, serbest ticarete veya sermayenin serbest dolaşımına karşı çıkan politikalarla ilişkilendirilir.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan piyasa ekonomisine veya piyasanın işleyişine karşı olan eleştirel bir yaklaşımı belirtir.İşte "anti-market" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-market sentiment is growing among the population due to increasing economic inequality."

Türkçe: "Artan ekonomik eşitsizlik nedeniyle, halk arasında piyasa karşıtı duygu büyüyor."


English: "Some political parties have adopted anti-market policies to appeal to their base."

Türkçe: "Bazı siyasi partiler, tabanlarına hitap etmek için piyasa karşıtı politikalar benimsedi."


English: "Anti-market activists argue that the free market fails to address social welfare adequately."

Türkçe: "Piyasa karşıtı aktivistler, serbest piyasanın sosyal refahı yeterince ele alamadığını savunuyor."


English: "There has been an anti-market backlash against globalization in several countries."

Türkçe: "Birkaç ülkede küreselleşmeye karşı piyasa karşıtı bir tepki oluştu."


English: "Anti-market regulations aim to protect small businesses from the dominance of large corporations."

Türkçe: "Piyasa karşıtı düzenlemeler, küçük işletmeleri büyük şirketlerin hakimiyetinden korumayı amaçlıyor."Yorumlar