Anti-materialism ne demek?

"Anti-materialism" kelime kelime Türkçeye "maddiyat karşıtlığı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, maddi varlıkların ve tüketimin önemine karşı olan bir tutumu ifade eder. Özellikle, insanların mutluluğunun ve refahının maddi varlıklara bağlı olmadığını savunan bir felsefi veya etik yaklaşımı belirtir.

Mecazi bir anlam içermeyip, genellikle bireylerin veya toplulukların daha manevi değerlere ve içsel tatmine odaklanmasını teşvik eden bir düşünceyi ifade eder.İşte "anti-materialism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The growing trend of anti-materialism has led many to seek happiness beyond material possessions."

Türkçe: "Artan maddiyat karşıtlığı trendi, birçok kişinin mutluluğu maddi varlıkların ötesinde aramasına yol açtı."


English: "Anti-materialism advocates argue that a simple life free from excessive consumption can lead to greater personal fulfillment."

Türkçe: "Maddiyat karşıtlığı savunucuları, aşırı tüketimden uzak, basit bir yaşamın daha büyük kişisel tatmin sağlayabileceğini savunuyor."


English: "In response to the consumer culture, there has been a significant rise in anti-materialism movements."

Türkçe: "Tüketim kültürüne yanıt olarak, maddiyat karşıtlığı hareketlerinde önemli bir artış oldu."


English: "Anti-materialism does not mean living in poverty, but rather finding joy in non-material aspects of life."

Türkçe: "Maddiyat karşıtlığı yoksullukta yaşamak anlamına gelmez, ama hayatın maddi olmayan yönlerinde neşe bulmayı ifade eder."


English: "Many philosophers have contributed to the discourse on anti-materialism, emphasizing the value of experiences over possessions."

Türkçe: "Birçok filozof, maddiyat karşıtlığı üzerine olan tartışmaya katkıda bulunmuş ve deneyimlerin mülkiyetler üzerindeki değerini vurgulamıştır."

Yorumlar