Anti-materialist ne demek?

"Anti-materialist" kelime kelime Türkçeye "maddiyat karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, maddi varlıkların ve tüketimin yaşamda öncelikli olmadığını savunan bir düşünce yapısını veya kişiyi ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan, maddi değerler yerine manevi değerler, insan ilişkileri, içsel tatmin ve kişisel gelişim gibi unsurlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan bir yaşam felsefesini belirtir.İşte "anti-materialist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He describes himself as an anti-materialist, focusing more on personal growth than accumulating wealth."

Türkçe: "Kendisini bir maddiyat karşıtı olarak tanımlıyor, zenginlik biriktirmekten daha çok kişisel gelişime odaklanıyor."


English: "The anti-materialist movement is gaining momentum, encouraging people to live more sustainably."

Türkçe: "Maddiyat karşıtı hareket ivme kazanıyor, insanları daha sürdürülebilir yaşamaya teşvik ediyor."


English: "As an anti-materialist, she finds joy in experiences rather than buying new things."

Türkçe: "Bir maddiyat karşıtı olarak, yeni şeyler satın almaktansa deneyimlerde neşe buluyor."


English: "The book promotes an anti-materialist lifestyle, arguing that happiness comes from within."

Türkçe: "Kitap, mutluluğun içten geldiğini savunarak bir maddiyat karşıtı yaşam tarzını destekliyor."


English: "Anti-materialists often volunteer for community service, believing in the importance of giving back to society."

Türkçe: "Maddiyat karşıtları sık sık toplum hizmeti gönüllüsü olur, topluma geri vermenin önemine inanırlar."

Yorumlar