Anti-merger ne demek?

"Anti-merger" kelime kelime Türkçeye "birleşme karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, şirketlerin birleşmesine veya füzyonlarına karşı çıkan bir görüş veya politikayı ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan, rekabeti koruma, çeşitliliği teşvik etme veya belirli bir sektördeki hakimiyeti önleme amacı taşıyan bir duruşu belirtir.İşte "anti-merger" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government adopted an anti-merger stance to prevent monopolies in the telecommunications sector."

Türkçe: "Hükümet, telekomünikasyon sektöründe tekel oluşumunu önlemek için birleşme karşıtı bir tutum benimsedi."


English: "Consumer groups launched an anti-merger campaign, arguing it would reduce competition and harm consumers."

Türkçe: "Tüketici grupları, rekabeti azaltacağını ve tüketicilere zarar vereceğini savunarak birleşme karşıtı bir kampanya başlattı."


English: "The anti-merger law was strengthened to provide regulators with more tools to block harmful consolidations."

Türkçe: "Zararlı birleşmeleri engellemek için düzenleyicilere daha fazla araç sağlamak amacıyla birleşme karşıtı yasa güçlendirildi."


English: "Activists are forming an anti-merger coalition to oppose the merger of the two largest pharmaceutical companies."

Türkçe: "Aktivistler, iki büyük ilaç şirketinin birleşmesine karşı çıkmak için birleşme karşıtı bir koalisyon oluşturuyor."


English: "The CEO expressed anti-merger sentiments, believing that the company should grow organically instead."

Türkçe: "CEO, şirketin organik olarak büyümesi gerektiğine inanarak birleşme karşıtı görüşler ifade etti."

Yorumlar