Anti-militarist ne demek?

"Anti-militarist" kelimesi kelime kelime Türkçeye "asker karşıtı" olarak çevrilebilir.

Tam olarak Türkçeye çevrildiğinde, askeri güç kullanımı, askeri harcamalar ve militarizmin geneline karşı çıkan bir kişiyi veya düşünceyi ifade eder.

Mecazi anlamda, barışçıl çözümleri ve diyalogu askeri müdahale ve güç kullanımına tercih eden bir düşünce yapısını veya kişiliği temsil eder.İşte "anti-militarist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-militarist activist was vocal in his criticism of the country's foreign policy."

Türkçe: "Asker karşıtı aktivist, ülkenin dış politikasını eleştiride sesliydi."


English: "Her anti-militarist views were shaped by her belief in the power of peaceful negotiation."

Türkçe: "Onun asker karşıtı görüşleri, barışçıl müzakerenin gücüne olan inancı tarafından şekillendirildi."


English: "They organized an anti-militarist rally to protest against the proposed increase in defense spending."

Türkçe: "Savunma harcamalarındaki önerilen artışa karşı çıkmak için bir asker karşıtı miting düzenlediler."


English: "As an anti-militarist, he always argued that conflicts should be resolved through dialogue, not war."

Türkçe: "Bir asker karşıtı olarak, çatışmaların savaşla değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini her zaman savundu."


English: "The book explores the history of anti-militarist movements and their impact on global politics."

Türkçe: "Kitap, asker karşıtı hareketlerin tarihini ve küresel politikaya olan etkilerini araştırıyor."

Yorumlar