Anti-militaristic ne demek?

"Anti-militaristic" kelimesi kelime kelime Türkçeye "askerîlik karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, askeri değerlere, kurumlara ve faaliyetlere karşıt duruşu ifade eder. Genellikle barışçıl yöntemlerin ve çözümlerin askeri çözümlere tercih edilmesini savunan bir düşünce yapısını temsil eder.İşte "anti-militaristic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-militaristic group campaigned for reducing the national defense budget."

Türkçe: "Askerîlik karşıtı grup, ulusal savunma bütçesinin azaltılması için kampanya yürüttü."


English: "Her anti-militaristic stance was evident in all her writings and speeches."

Türkçe: "Onun askerîlik karşıtı duruşu tüm yazılarında ve konuşmalarında açıkça görülüyordu."


English: "Anti-militaristic movements have often played a significant role in shaping public opinion against wars."

Türkçe: "Askerîlik karşıtı hareketler, savaşlara karşı kamuoyunu şekillendirmede sıklıkla önemli bir rol oynamıştır."


English: "The documentary presents a powerful anti-militaristic message, highlighting the importance of peace and diplomacy."

Türkçe: "Belgesel, barış ve diplomasi öneminin altını çizen güçlü bir askerîlik karşıtı mesaj sunuyor."


English: "He argued that an anti-militaristic approach is crucial for the sustainability of global peace."

Türkçe: "Küresel barışın sürdürülebilirliği için askerîlik karşıtı bir yaklaşımın hayati önem taşıdığını savundu."

Yorumlar