Anti-missile ne demek?

"Anti-missile" kelimesi kelime kelime Türkçeye "füze karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, füzeleri tespit edip imha etmek için tasarlanmış sistemleri veya teknolojileri ifade eder.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan füze tehditlerine karşı koruma sağlayan savunma mekanizmalarını tanımlar.İşte "anti-missile" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government is investing in advanced anti-missile defense systems."

Türkçe: "Hükümet, ileri düzey füze karşıtı savunma sistemlerine yatırım yapıyor."


English: "Anti-missile shields are crucial for protecting cities from aerial attacks."

Türkçe: "Füze karşıtı kalkanlar, şehirleri hava saldırılarından korumak için hayati öneme sahiptir."


English: "The military's new anti-missile technology can intercept incoming threats."

Türkçe: "Askeri'nin yeni füze karşıtı teknolojisi, gelen tehditleri engelleyebilir."


English: "During the drill, the anti-missile system successfully destroyed a mock enemy missile."

Türkçe: "Tatbikat sırasında, füze karşıtı sistem başarıyla bir sahte düşman füzesini imha etti."


English: "Experts are debating the effectiveness of anti-missile systems in modern warfare."

Türkçe: "Uzmanlar, modern savaşta füze karşıtı sistemlerin etkinliği üzerine tartışıyorlar."

Yorumlar