Anti-modernism ne demek?

"Anti-modernism" kelimesi kelime kelime Türkçeye "modernizm karşıtlığı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, modernizmin değerlerine, yöntemlerine ve sonuçlarına karşı çıkan bir duruşu ifade eder.

Mecazi bir anlamdan ziyade, genellikle kültürel, sanatsal, felsefi veya sosyal bağlamlarda modern dönemin getirdiği değişikliklere karşı bir eleştiri veya muhalefet şeklini belirtir.İşte "anti-modernism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The lecture series focused on the rise of anti-modernism in the early 20th century."

Türkçe: "Ders serisi, 20. yüzyılın başlarında modernizm karşıtlığının yükselişine odaklandı."


English: "Anti-modernism has been a significant force in shaping contemporary architecture."

Türkçe: "Modernizm karşıtlığı, çağdaş mimarlığı şekillendirmede önemli bir güç olmuştur."


English: "Many artists of the period embraced anti-modernism, rejecting the industrialized world's influence on art."

Türkçe: "Dönemin birçok sanatçısı, sanat üzerinde sanayileşmiş dünyanın etkisini reddederek modernizm karşıtlığını benimsedi."


English: "Anti-modernism can be seen as a reaction to the perceived coldness and impersonality of modern life."

Türkçe: "Modernizm karşıtlığı, modern yaşamın algılanan soğukluğuna ve kişiliksizliğine bir tepki olarak görülebilir."


English: "Some critics argue that anti-modernism movements inadvertently paved the way for new forms of expression."

Türkçe: "Bazı eleştirmenler, modernizm karşıtı hareketlerin istemeden yeni ifade biçimlerinin yolunu açtığını savunuyor."

Yorumlar