Anti-monarchical ne demek?

"Anti-monarchical" kelimesi kelime kelime Türkçeye "monarşi-karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, monarşiyi ve monarkların yönetimini reddeden veya eleştiren kişileri, düşünceleri ya da hareketleri ifade eder.

Mecazi bir anlamdan ziyade, genellikle siyasi veya sosyal bir terim olarak kullanılır ve cumhuriyetçilik, demokrasi gibi alternatif yönetim şekillerine olan desteği belirtebilir.İşte "anti-monarchical" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-monarchical sentiment in the country led to the establishment of a republic."

Türkçe: "Ülkedeki monarşi karşıtı duygu, bir cumhuriyetin kurulmasına yol açtı."


English: "Many anti-monarchical activists were arrested during the protests."

Türkçe: "Birçok monarşi karşıtı aktivist protestolar sırasında tutuklandı."


English: "His anti-monarchical views made him a controversial figure in the royal court."

Türkçe: "Onun monarşi karşıtı görüşleri, onu kraliyet mahkemesinde tartışmalı bir figür haline getirdi."


English: "The revolution was driven by a strong anti-monarchical movement."

Türkçe: "Devrim, güçlü bir monarşi karşıtı hareket tarafından yönlendirildi."


English: "Anti-monarchical literature played a significant role in shaping public opinion."

Türkçe: "Monarşi karşıtı edebiyat, kamuoyunu şekillendirmede önemli bir rol oynadı."

Yorumlar