Anti-monarchist ne demek?

"Anti-monarchist" kelimesi kelime kelime Türkçeye "monarşi-karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, monarşi yönetim şekline ve genellikle krallar veya kraliçeler gibi monarklara karşı çıkan kişileri veya hareketleri ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan politik veya sosyal bir duruşu temsil eder.


İşte "anti-monarchist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-monarchist group organized a rally to demand a transition to a democratic government."
Türkçe: "Monarşi karşıtı grup, demokratik bir hükümete geçiş talebiyle bir miting düzenledi."

English: "Anti-monarchist sentiments are growing stronger in the nation, reflecting a shift towards more egalitarian views."
Türkçe: "Ulusal düzeyde monarşi karşıtı duygular giderek güçleniyor, bu da daha eşitlikçi görüşlere doğru bir kayma yansıtıyor."

English: "As an outspoken anti-monarchist, she was often criticized by conservative segments of society."
Türkçe: "Açık sözlü bir monarşi karşıtı olarak, sık sık toplumun muhafazakar kesimleri tarafından eleştirildi."

English: "The history professor's anti-monarchist perspective provided a unique insight into the evolution of modern democracies."
Türkçe: "Tarih profesörünün monarşi karşıtı perspektifi, modern demokrasilerin evrimine benzersiz bir bakış açısı sağladı."

English: "His anti-monarchist writings were influential in shaping the political discourse of the era."
Türkçe: "Onun monarşi karşıtı yazıları, dönemin politik söylemini şekillendirmede etkili oldu."

Yorumlar