Anti-monopoly ne demek?

"Anti-monopoly" kelimesi kelime kelime Türkçeye "monopoli-karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, tek bir şirketin veya kişinin bir pazar üzerinde hakimiyet kurmasını önlemeye yönelik politikaları, düzenlemeleri veya hareketleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan ekonomik ve sosyal politikalarla ilgilidir.İşte "anti-monopoly" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government introduced anti-monopoly laws to ensure fair competition among businesses."

Türkçe: "Hükümet, işletmeler arasında adil rekabeti sağlamak için monopoli karşıtı yasaları tanıttı."


English: "Anti-monopoly regulations are essential to prevent the concentration of economic power in the hands of a few."

Türkçe: "Ekonomik gücün birkaç elde toplanmasını önlemek için monopoli karşıtı düzenlemeler esastır."


English: "The activist campaigned for stronger anti-monopoly enforcement to protect consumers from price gouging."

Türkçe: "Aktivist, tüketicileri fiyat artışından korumak için daha güçlü monopoli karşıtı uygulamaları savundu."


English: "Critics argue that anti-monopoly measures stifle innovation by penalizing successful companies."

Türkçe: "Eleştirmenler, monopoli karşıtı önlemlerin başarılı şirketlere ceza vererek yeniliği boğduğunu savunuyor."


English: "The debate over anti-monopoly policies is central to discussions about the future of the digital economy."

Türkçe: "Monopoli karşıtı politikalar üzerine yapılan tartışma, dijital ekonominin geleceği hakkındaki tartışmaların merkezindedir."

Yorumlar