Anti-mosquito ne demek?

"Anti-mosquito" kelimesi kelime kelime Türkçeye "sivrisinek-karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, sivrisineklere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan ürünleri veya yöntemleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan sivrisineklerden korunmayı amaçlayan ürünler veya uygulamalarla ilgilidir.İşte "anti-mosquito" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "We need to buy some anti-mosquito spray before the camping trip."

Türkçe: "Kamp gezisinden önce biraz sivrisinek karşıtı sprey almalıyız."


English: "The new anti-mosquito netting installed on the windows has made evenings much more pleasant."

Türkçe: "Pencerelere takılan yeni sivrisinek karşıtı tül, akşamları çok daha keyifli hale getirdi."


English: "I use an anti-mosquito app on my phone that emits a sound mosquitoes dislike."

Türkçe: "Telefonumda sivrisineklerin hoşlanmadığı bir ses çıkaran bir sivrisinek karşıtı uygulama kullanıyorum."


English: "Herbal anti-mosquito lotions are a great natural alternative to chemical repellents."

Türkçe: "Bitkisel sivrisinek karşıtı losyonlar, kimyasal kovuculara harika bir doğal alternatiftir."


English: "The city has launched an anti-mosquito campaign to reduce the risk of mosquito-borne diseases."

Türkçe: "Şehir, sivrisinek kaynaklı hastalıkların riskini azaltmak için bir sivrisinek karşıtı kampanya başlattı."

Yorumlar