Anti-musical ne demek?

"Anti-musical" kelimesi kelime kelime Türkçeye "müzikal-karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, müzikalleri veya müzikal türüne olan ilgiyi veya beğeniyi reddeden veya onlara karşı olan kişileri, tutumları veya eserleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; daha çok müzikal sanat formuna yönelik olumsuz bir tutum veya beğeni eksikliğini ifade eder.İşte "anti-musical" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He's completely anti-musical; he doesn't enjoy watching or listening to any musicals."

Türkçe: "Tamamen müzikal karşıtı; hiçbir müzikali izlemekten veya dinlemekten keyif almıyor."


English: "The play was surprisingly anti-musical, focusing more on spoken word than on song."

Türkçe: "Oyun, şaşırtıcı bir şekilde müzikal karşıtıydı ve şarkıdan ziyade sözlü kelimeye daha fazla odaklanıyordu."


English: "Her anti-musical stance has kept her from exploring a wide range of Broadway shows."

Türkçe: "Müzikal karşıtı tutumu, onun geniş bir Broadway şovları yelpazesini keşfetmesini engelledi."


English: "Despite the anti-musical trend in cinema, some musicals have achieved significant success."

Türkçe: "Sinemada müzikal karşıtı eğilime rağmen, bazı müzikaller önemli başarılar elde etti."


English: "The article critiqued the anti-musical sentiment prevalent among some modern audiences."

Türkçe: "Makale, bazı modern izleyiciler arasında yaygın olan müzikal karşıtı duyguyu eleştirdi."

Yorumlar