Anti-natalism ne demek?

"Anti-natalism" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "doğum-karşıtı" anlamına gelir.

Tam olarak, insanların doğmasının ahlaki olarak yanlış olduğunu savunan felsefi bir görüşü ifade eder.

Bu görüş, genellikle dünyaya gelen insanların acı ve ıstıraplarını önlemek amacıyla nüfus artışına karşı çıkar.

Mecazi bir anlamda, anti-natalism, mecazi bir kullanımı olmamakla birlikte, yaşamın değerini ve var oluşun ağır yüklerini sorgulayan derin bir felsefi yaklaşımı temsil edebilir.


İşte "anti-natalism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The philosopher's book on anti-natalism argues that bringing new lives into this world is ethically indefensible."
Türkçe: "Filozofun doğum-karşıtı üzerine yazdığı kitap, bu dünyaya yeni hayatlar getirmenin etik olarak savunulamaz olduğunu savunuyor."

English: "Anti-natalism is gaining traction among some environmentalists who are concerned about overpopulation."
Türkçe: "Doğum-karşıtlığı, aşırı nüfuslanma konusunda endişelenen bazı çevreciler arasında ilgi görüyor."

English: "While anti-natalism is a controversial stance, it prompts important discussions about sustainability and human welfare."
Türkçe: "Doğum-karşıtlığı tartışmalı bir duruş olsa da, sürdürülebilirlik ve insan refahı hakkında önemli tartışmaları teşvik eder."

English: "The debate on anti-natalism often centers around the moral implications of reproduction in the face of global challenges."
Türkçe: "Doğum-karşıtlığı üzerine yapılan tartışmalar genellikle küresel zorluklar karşısında üremenin ahlaki sonuçları etrafında yoğunlaşır."

English: "Supporters of anti-natalism argue that not having children is a form of compassion towards future generations."
Türkçe: "Doğum-karşıtlığının destekçileri, çocuk sahibi olmamanın gelecek nesillere karşı bir nevi şefkat olduğunu savunuyor."

Yorumlar