Anti-natalist ne demek?

"Anti-natalist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "doğum-karşıtı" veya "natalizme karşı olan" anlamına gelir.

Bu terim, insanların dünyaya çocuk getirmesinin etik açıdan yanlış olduğunu savunan bir felsefi görüşü temsil eden kişileri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan doğum yapmaya ve nüfus artışına karşı olan bir ideolojiyi ifade eder.İşte "anti-natalist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "An anti-natalist believes that reducing the global population is crucial for the sustainability of the planet."

Türkçe: "Bir doğum-karşıtı, gezegenin sürdürülebilirliği için küresel nüfusu azaltmanın hayati önem taşıdığına inanır."


English: "The anti-natalist's arguments were based on the premise that life inherently involves suffering."

Türkçe: "Doğum-karşıtının argümanları, hayatın doğası gereği acı içerdiği önermesine dayanıyordu."


English: "Despite the controversy, the anti-natalist perspective is gaining a following among young adults."

Türkçe: "Tartışmalara rağmen, doğum-karşıtı bakış açısı genç yetişkinler arasında takipçi kazanıyor."


English: "The documentary featured an anti-natalist who chose not to have children as a protest against environmental degradation."

Türkçe: "Belgeselde, çevresel bozulmaya karşı bir protesto olarak çocuk sahibi olmamayı seçen bir doğum-karşıtı yer aldı."


English: "Anti-natalists often face criticism for their radical stance on procreation."

Türkçe: "Doğum-karşıtları sıklıkla üreme konusundaki radikal duruşları nedeniyle eleştirilir."

Yorumlar