Anti-nationalist ne demek?

"Anti-nationalist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "milliyetçilik-karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, milliyetçilik ideolojisine, yani bir ulusun çıkarlarının ve değerlerinin önceliklendirilmesine karşı çıkan kişileri veya görüşleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan milliyetçilik ideolojisine karşı olma durumunu belirtir.İşte "anti-nationalist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-nationalist group organized a rally to promote peace and unity among different cultures."

Türkçe: "Milliyetçilik-karşıtı grup, farklı kültürler arasında barış ve birlik teşvik etmek için bir miting düzenledi."


English: "Her anti-nationalist views have caused controversy in a society that values strong national identity."

Türkçe: "Onun milliyetçilik-karşıtı görüşleri, güçlü bir ulusal kimliğe değer veren bir toplumda tartışmalara neden oldu."


English: "The author's anti-nationalist stance is evident in his writings, where he criticizes the dangers of excessive patriotism."

Türkçe: "Yazarın milliyetçilik-karşıtı tutumu, aşırı vatanseverliğin tehlikelerini eleştirdiği yazılarında açıktır."


English: "Anti-nationalist activists argue that focusing on humanity as a whole is more important than national borders."

Türkçe: "Milliyetçilik-karşıtı aktivistler, ulusal sınırlardan daha önemli olarak insanlığı bütün olarak ele almanın daha önemli olduğunu savunuyor."


English: "In her speech, she identified herself as an anti-nationalist, advocating for global citizenship and cooperation."

Türkçe: "Konuşmasında kendini bir milliyetçilik-karşıtı olarak tanımladı, küresel vatandaşlık ve işbirliğini savundu."

Yorumlar