Anti-natural ne demek?

"Anti-natural" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "doğa-karşıtı" anlamına gelir.

Bu ifade, doğal olmayan, doğaya veya doğal süreçlere karşı olan ya da doğal olana karşıt düşünceleri, eylemleri veya yaklaşımları ifade eder.

Mecazi anlamı, genellikle doğaya veya doğal düzenin korunmasına karşı çıkan tutumlarla ilişkilendirilir.İşte "anti-natural" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-natural chemicals in these products can harm the environment."

Türkçe: "Bu ürünlerdeki doğa-karşıtı kimyasallar çevreye zarar verebilir."


English: "His anti-natural stance on food consumption advocates for the use of genetically modified organisms."

Türkçe: "Gıda tüketimi üzerine doğa-karşıtı tutumu, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını savunuyor."


English: "The movement criticizes the anti-natural approach to urban development, which ignores green spaces."

Türkçe: "Hareket, yeşil alanları göz ardı eden şehir gelişimine yönelik doğa-karşıtı yaklaşımı eleştiriyor."


English: "Many argue that relying solely on artificial intelligence is an anti-natural way to solve human problems."

Türkçe: "Birçok kişi, insan problemlerini çözmek için yalnızca yapay zekaya güvenmenin doğa-karşıtı bir yol olduğunu savunuyor."


English: "The anti-natural materials used in fast fashion contribute to pollution and waste."

Türkçe: "Hızlı modada kullanılan doğa-karşıtı malzemeler kirliliğe ve israfa katkıda bulunuyor."

Yorumlar