Anti-nuclear ne demek?

"Anti-nuclear" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "nükleere karşı" anlamına gelir.

Genel olarak, nükleer enerji veya silahların kullanımına karşı olan tutum, hareket veya politikaları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur, doğrudan nükleer teknoloji ve onun olası zararlarına yönelik endişeleri veya karşıtlığı ifade eder.İşte "anti-nuclear" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-nuclear movement gained momentum after the nuclear accident."

Türkçe: "Nükleer kazadan sonra nükleere karşı hareket ivme kazandı."


English: "Anti-nuclear activists protested outside the government building."

Türkçe: "Nükleere karşı aktivistler hükümet binasının dışında protesto ettiler."


English: "The country's anti-nuclear policy has led to the development of alternative energy sources."

Türkçe: "Ülkenin nükleere karşı politikası, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesine yol açtı."


English: "Anti-nuclear sentiments are strong among the local population near the power plant."

Türkçe: "Nükleer santralin yakınındaki yerel nüfus arasında nükleere karşı duygular güçlüdür."


English: "The documentary presented a compelling anti-nuclear argument, highlighting the risks of nuclear waste."

Türkçe: "Belgesel, nükleer atıkların risklerini vurgulayarak ikna edici bir nükleere karşı argüman sundu."

Yorumlar