Anti-obesity ne demek?

"Anti-obesity" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "obeziteye karşı" anlamına gelir.

Genel olarak, obeziteyi önlemeye veya tedavi etmeye yönelik çabaları, yöntemleri veya politikaları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan obezitenin önlenmesi veya azaltılmasıyla ilgili sağlık ve diyet konularına atıfta bulunur.İşte "anti-obesity" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government launched an anti-obesity campaign to promote healthy eating habits."

Türkçe: "Hükümet, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için bir obeziteye karşı kampanya başlattı."


English: "Anti-obesity drugs have been developed, but lifestyle changes are also crucial."

Türkçe: "Obeziteye karşı ilaçlar geliştirilmiştir, ancak yaşam tarzı değişiklikleri de hayati öneme sahiptir."


English: "Schools are implementing anti-obesity programs to help children maintain a healthy weight."

Türkçe: "Okullar, çocukların sağlıklı bir kiloyu korumalarına yardımcı olmak için obeziteye karşı programlar uygulamaktadır."


English: "Researchers are studying the effectiveness of various anti-obesity interventions."

Türkçe: "Araştırmacılar, çeşitli obeziteye karşı müdahalelerin etkinliğini incelemektedirler."


English: "Public health policies now include anti-obesity measures to combat the rising obesity rates."

Türkçe: "Kamu sağlığı politikaları artık yükselen obezite oranlarıyla mücadele etmek için obeziteye karşı önlemler içermektedir."

Yorumlar