Anti-oestrogen ne demek?

"Anti-oestrogen" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "östrojene karşı" anlamına gelir.

Genel olarak, östrojenin biyolojik etkilerini baskılayan veya engelleyen maddeleri veya tedavileri ifade eder. Bu terim çoğunlukla tıp ve farmakoloji alanlarında kullanılır ve genellikle östrojenin neden olduğu veya tetiklediği sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaçları veya terapileri kapsar.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan östrojen hormonunun etkilerini hedef alan tıbbi yaklaşımları belirtir.


İşte "anti-oestrogen" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Tamoxifen is a well-known anti-oestrogen drug used in the treatment of breast cancer."
Türkçe: "Tamoksifen, meme kanseri tedavisinde kullanılan bilinen bir anti-östrojen ilacıdır."

English: "Anti-oestrogen therapy can help prevent the recurrence of certain hormone-sensitive cancers."
Türkçe: "Anti-östrojen tedavisi, belirli hormon duyarlılığına sahip kanserlerin tekrarını önlemeye yardımcı olabilir."

English: "Some bodybuilders use anti-oestrogen supplements to reduce the effects of estrogen and improve muscle growth."
Türkçe: "Bazı vücut geliştiricileri, östrojenin etkilerini azaltmak ve kas gelişimini iyileştirmek için anti-östrojen takviyeleri kullanır."

English: "Research into anti-oestrogen compounds is ongoing, with the aim of finding more effective treatments for hormonal disorders."
Türkçe: "Hormonal bozukluklar için daha etkili tedaviler bulma amacıyla anti-östrojen bileşikleri üzerine araştırmalar devam etmektedir."

English: "The development of new anti-oestrogen medications is critical for advancing cancer therapy."
Türkçe: "Yeni anti-östrojen ilaçlarının geliştirilmesi, kanser tedavisinde ilerleme kaydetmek için kritik öneme sahiptir."

Yorumlar