Anti-outsourcing ne demek?

"Anti-outsourcing" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "taşeronlaştırmaya karşı" olarak çevrilebilir.

Genel anlamıyla, işlerin yurt dışına veya dış kaynaklara aktarılmasına karşı çıkan bir tutumu ifade eder. Bu terim genellikle işçi hakları, yerel işlerin korunması ve ulusal ekonomik çıkarlar bağlamında kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan dış kaynak kullanımının negatif yönlerine karşı duruşu belirtir.İşte "anti-outsourcing" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-outsourcing movement argues that local jobs are lost when companies outsource work overseas."

Türkçe: "Taşeronlaştırmaya karşı hareket, şirketler işi yurt dışına taşıdığında yerel işlerin kaybedildiğini savunuyor."


English: "Legislation aimed at anti-outsourcing is being considered to protect domestic employment."

Türkçe: "Yerli istihdamı korumak amacıyla taşeronlaştırmaya karşı yasalar düşünülmektedir."


English: "Many voters support anti-outsourcing policies as a means to boost the national economy."

Türkçe: "Birçok seçmen, ulusal ekonomiyi canlandırma aracı olarak taşeronlaştırmaya karşı politikaları desteklemektedir."


English: "The company faced backlash for its outsourcing practices, leading to an increase in anti-outsourcing sentiments among its employees."

Türkçe: "Şirket, taşeronlaştırma uygulamaları nedeniyle tepkiyle karşılaştı, bu da çalışanları arasında taşeronlaştırmaya karşı duyguların artmasına neden oldu."


English: "Anti-outsourcing activists argue that investing in local talent and resources is more sustainable in the long run."

Türkçe: "Taşeronlaştırmaya karşı aktivistler, yerel yetenek ve kaynaklara yatırım yapmanın uzun vadede daha sürdürülebilir olduğunu savunuyor."

Yorumlar