Anti-parasitic ne demek?

"Anti-parasitic" kelimesi kelime kelime Türkçeye "parazitlere karşı" olarak çevrilebilir.

Tam anlamıyla, parazitlerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek veya önlemek için kullanılan ilaçlar veya yöntemler anlamına gelir.

Bu terim genellikle tıbbi bağlamda kullanılır ve mecazi bir anlamı yoktur.İşte "anti-parasitic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor prescribed an anti-parasitic medication to treat the intestinal infection."

Türkçe: "Doktor, bağırsak enfeksiyonunu tedavi etmek için anti-parazitik bir ilaç reçete etti."


English: "Researchers are developing new anti-parasitic drugs to combat malaria."

Türkçe: "Araştırmacılar, sıtmayla mücadele etmek için yeni anti-parazitik ilaçlar geliştiriyorlar."


English: "Anti-parasitic treatments are essential in preventing the spread of diseases in livestock."

Türkçe: "Anti-parazitik tedaviler, hayvanlarda hastalıkların yayılmasını önlemede hayati öneme sahiptir."


English: "The veterinarian recommended an anti-parasitic collar to keep the dog free from fleas and ticks."

Türkçe: "Veteriner, köpeği pire ve kene gibi parazitlerden korumak için anti-parazitik bir tasma önerdi."


English: "Anti-parasitic agents play a critical role in global health initiatives to eradicate parasitic diseases."

Türkçe: "Anti-parazitik ajanlar, parazitik hastalıkları yok etme hedefli küresel sağlık girişimlerinde kritik bir rol oynar."

Yorumlar