Anti-party ne demek?

"Anti-party" kelimesi kelime kelime Türkçeye "partiye karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir partiye, özellikle politik bir partiye veya parti politikalarına karşı olan tutumu, inancı veya hareketi ifade eder. Genellikle siyasi bağlamlarda kullanılır ve bir partinin politikaları, ideolojisi veya uygulamalarıyla ilgili eleştirileri veya muhalefeti belirtmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir partinin karşısında olma durumunu ifade eder.İşte "anti-party" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-party sentiment in the country is growing due to widespread corruption within the ruling party."

Türkçe: "Ülkede, iktidardaki partideki yaygın yolsuzluklar nedeniyle partiye karşı duyulan hoşnutsuzluk artıyor."


English: "He wrote a series of articles expressing his anti-party views, criticizing the party's policies."

Türkçe: "Partinin politikalarını eleştiren bir dizi makale yazarak partiye karşı görüşlerini ifade etti."


English: "The anti-party movement gained momentum as more people became disillusioned with traditional political parties."

Türkçe: "Daha fazla insan geleneksel siyasi partilere olan inancını kaybettikçe, partiye karşı hareket ivme kazandı."


English: "Their anti-party stance has made them popular among independent voters who are tired of partisan politics."

Türkçe: "Partiye karşı tutumları, partizan politikalardan bıkmış bağımsız seçmenler arasında popüler hale getirdi."


English: "The activist group launched an anti-party campaign to encourage people to think beyond party lines."

Türkçe: "Aktivist grup, insanları parti çizgilerinin ötesini düşünmeye teşvik etmek için bir partiye karşı kampanya başlattı."

Yorumlar