Anti-personnel ne demek?

"Anti-personnel" kelimesi kelime kelime Türkçeye "kişilere karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle askeri bağlamda, insanlara karşı kullanılan silahlar veya cihazlar için kullanılır. Bu tür silahlar doğrudan insanları hedef alır ve yaralamak veya öldürmek amacıyla tasarlanmıştır.

Mecazi bir anlamı yoktur; oldukça spesifik ve genellikle negatif bir bağlamı vardır.


İşte "anti-personnel" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-personnel mines are banned under international law because of their devastating impact on civilians."
Türkçe: "Kişilere karşı mayınlar, siviller üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle uluslararası hukuk kapsamında yasaklanmıştır."

English: "The military is developing new anti-personnel weapons designed to incapacitate rather than kill."
Türkçe: "Askeriye, öldürmek yerine etkisiz hale getirmek için tasarlanmış yeni kişilere karşı silahlar geliştiriyor."

English: "Human rights organizations have condemned the use of anti-personnel devices in urban warfare."
Türkçe: "İnsan hakları örgütleri, kentsel savaşlarda kişilere karşı cihazların kullanımını kınadı."

English: "Training for soldiers includes learning how to detect and neutralize anti-personnel mines."
Türkçe: "Askerler için eğitim, kişilere karşı mayınları tespit etme ve etkisiz hale getirme öğrenimini içerir."

English: "The treaty calls for the destruction of all stockpiles of anti-personnel landmines."
Türkçe: "Antlaşma, kişilere karşı tüm kara mayını stoklarının imha edilmesini talep ediyor."

Yorumlar