Anti-pesticide ne demek?

"Anti-pesticide" kelimesi kelime kelime Türkçeye "pestiside karşı" veya "ilaçlama karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle pestisitlerin kullanımına karşı çıkan bireyler veya hareketler tarafından kullanılır. Pestisitler, zararlı böcekleri, bitkileri ve diğer organizmaları kontrol altına almak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Anti-pesticide terimi, bu kimyasalların çevre, insan sağlığı ve ekosistem üzerindeki potansiyel zararlı etkilerine dikkat çekmek ve alternatif yöntemlerin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan pestisit kullanımına karşı olan bir duruşu ifade eder.


İşte "anti-pesticide" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-pesticide movement advocates for organic farming methods as alternatives to chemical pest control."
Türkçe: "İlaçlama karşıtı hareket, kimyasal zararlı kontrolüne alternatif olarak organik tarım yöntemlerini savunuyor."

English: "Many environmentalists join anti-pesticide campaigns to protect biodiversity."
Türkçe: "Birçok çevreci, biyolojik çeşitliliği korumak için ilaçlama karşıtı kampanyalara katılıyor."

English: "Anti-pesticide activists have raised concerns about the long-term health effects of pesticide exposure."
Türkçe: "İlaçlama karşıtı aktivistler, pestisitlere maruz kalmanın uzun vadeli sağlık etkileri konusunda endişelerini dile getirdi."

English: "The anti-pesticide group is lobbying for stricter regulations on pesticide use in agriculture."
Türkçe: "İlaçlama karşıtı grup, tarımda pestisit kullanımı üzerinde daha sıkı düzenlemeler için lobi yapıyor."

English: "Local farmers are being encouraged by anti-pesticide organizations to use natural pest control methods."
Türkçe: "Yerel çiftçiler, doğal zararlı kontrol yöntemlerini kullanmaları için ilaçlama karşıtı organizasyonlar tarafından teşvik ediliyor."

Yorumlar