Anti-plague ne demek?

"Anti-plague" kelimesi kelime kelime Türkçeye "veba karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, veba gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi amacıyla alınan önlemleri, uygulamaları veya ilaçları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan veba hastalığına karşı koyma çabalarını belirtir.İşte "anti-plague" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The medical team distributed anti-plague vaccines in the affected area."

Türkçe: "Tıp ekibi, etkilenen alanda veba karşıtı aşılar dağıttı."


English: "Historically, anti-plague measures included quarantine and isolation."

Türkçe: "Tarihsel olarak, veba karşıtı önlemler arasında karantina ve izolasyon yer alıyordu."


English: "Researchers are developing new anti-plague drugs to combat outbreaks."

Türkçe: "Araştırmacılar, salgınlarla mücadele etmek için yeni veba karşıtı ilaçlar geliştiriyorlar."


English: "Anti-plague efforts helped to significantly reduce the number of cases worldwide."

Türkçe: "Veba karşıtı çabalar, dünya genelindeki vaka sayısını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oldu."


English: "The government launched an anti-plague campaign to educate the public about prevention."

Türkçe: "Hükümet, önleme hakkında halkı bilgilendirmek için bir veba karşıtı kampanya başlattı."

Yorumlar