Anti-plaque ne demek?

"Anti-plaque" kelimesi kelime kelime Türkçeye "plak karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle diş hekimliğinde, dişlerde biriken plak tabakasını önlemeye veya azaltmaya yönelik ürünleri veya önlemleri ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan ağız ve diş sağlığının korunması amacıyla plak oluşumuna karşı kullanılan yöntem ve ürünleri belirtir.İşte "anti-plaque" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Using anti-plaque toothpaste daily can help prevent gum disease."

Türkçe: "Günlük olarak plak karşıtı diş macunu kullanmak, diş eti hastalığını önlemeye yardımcı olabilir."


English: "Dentists recommend anti-plaque mouthwash to maintain oral hygiene."

Türkçe: "Diş hekimleri, ağız hijyenini korumak için plak karşıtı ağız çalkalama suyu önermektedir."


English: "The new dental floss is designed with anti-plaque properties to clean between teeth more effectively."

Türkçe: "Yeni diş ipi, dişler arasını daha etkili bir şekilde temizlemek için plak karşıtı özelliklerle tasarlanmıştır."


English: "Anti-plaque treatments at the dentist can help remove hardened plaque that brushing alone cannot."

Türkçe: "Diş hekimindeki plak karşıtı tedaviler, sadece fırçalama ile çıkarılamayan sertleşmiş plağı temizlemeye yardımcı olabilir."


English: "Innovative anti-plaque chewing gums are available for those looking to freshen their breath and reduce dental plaque."

Türkçe: "Nefeslerini tazelemek ve diş plağını azaltmak isteyenler için yenilikçi plak karşıtı sakızlar mevcuttur."

Yorumlar