Anti-platelet ne demek?

"Anti-platelet" kelimesi kelime kelime Türkçeye "plaket karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, kan pıhtılaşmasında önemli bir rol oynayan plaketlerin (kan hücrelerinin bir türü) işlevini inhibe eden ilaçları veya maddeleri ifade eder. Bu, özellikle kalp krizi ve inme riskini azaltmak amacıyla kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kan pıhtılaşmasını önleyici tedavilere atıfta bulunur.İşte "anti-platelet" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Doctors often prescribe anti-platelet drugs to prevent blood clots."

Türkçe: "Doktorlar sıklıkla kan pıhtılarını önlemek için plaket karşıtı ilaçlar reçete ederler."


English: "Aspirin is a widely used anti-platelet medication that reduces the risk of heart attacks."

Türkçe: "Aspirin, kalp krizi riskini azaltan yaygın kullanılan bir plaket karşıtı ilaçtır."


English: "Patients undergoing angioplasty may receive anti-platelet therapy to keep arteries open."

Türkçe: "Anjiyoplasti geçiren hastalar, arterleri açık tutmak için plaket karşıtı terapi alabilirler."


English: "The development of new anti-platelet agents is crucial for cardiovascular disease management."

Türkçe: "Yeni plaket karşıtı ajanların geliştirilmesi, kardiyovasküler hastalıkların yönetimi için hayati öneme sahiptir."


English: "Anti-platelet drugs can cause side effects such as increased bleeding risk."

Türkçe: "Plaket karşıtı ilaçlar, artan kanama riski gibi yan etkilere neden olabilir."

Yorumlar