Anti-pleasure ne demek?

"Anti-pleasure" kelimesi kelime kelime Türkçeye "zevk karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, keyif veya zevk almayı reddeden veya bunları olumsuz olarak değerlendiren bir tutum ya da yaklaşımı ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur, ancak genellikle bireysel ya da toplumsal düzeyde zevk ve eğlenceye karşı çıkan bir felsefi ya da ahlaki yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir.İşte "anti-pleasure" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The puritanical society was known for its anti-pleasure stance, discouraging any form of hedonism."

Türkçe: "Püriten toplum, her türlü hazcılığı teşvik etmeyen zevk karşıtı tutumuyla biliniyordu."


English: "His anti-pleasure philosophy made him avoid all forms of entertainment and indulgence."

Türkçe: "Zevk karşıtı felsefesi, onu tüm eğlence ve şımartma biçimlerinden kaçınmaya itti."


English: "The new regulations imposed by the government seemed to have an anti-pleasure effect on nightlife."

Türkçe: "Hükümet tarafından getirilen yeni düzenlemelerin gece hayatı üzerinde bir zevk karşıtı etkisi olduğu görülüyordu."


English: "Critics argue that such anti-pleasure attitudes can lead to a joyless and overly restrictive society."

Türkçe: "Eleştirmenler, böyle zevk karşıtı tutumların neşesiz ve aşırı kısıtlayıcı bir topluma yol açabileceğini savunuyorlar."


English: "Despite the anti-pleasure sentiment in some circles, there is a growing movement that celebrates joy and happiness."

Türkçe: "Bazı çevrelerdeki zevk karşıtı duygulara rağmen, neşe ve mutluluğu kutlayan büyüyen bir hareket var."

Yorumlar