Anti-poaching ne demek?

"Anti-poaching" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak, "anti" kelimesi "karşıtı" anlamına gelirken, "poaching" kelimesi "kaçak avlanma" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-poaching" ifadesi Türkçede "kaçak avlanmaya karşı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, yasadışı avlanmayı önleme ve vahşi yaşamı koruma çabalarını ifade eder ve genellikle doğa koruma ve vahşi yaşam yönetimi bağlamında kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kaçak avlanma faaliyetlerine karşı alınan önlemleri ve çabaları ifade eder.İşte "anti-poaching" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The national park has implemented new anti-poaching measures to protect endangered species."

Türkçe: "Ulusal park, nesli tükenmekte olan türleri korumak için yeni kaçak avlanmaya karşı önlemler uyguladı."


English: "Anti-poaching units are being trained to use drones for surveillance in the fight against wildlife crime."

Türkçe: "Yaban hayatı suçlarına karşı mücadelede gözetleme için dron kullanımı konusunda kaçak avlanmaya karşı birimler eğitiliyor."


English: "The conservation organization launched an anti-poaching campaign to raise awareness about the illegal wildlife trade."

Türkçe: "Koruma örgütü, yasa dışı vahşi yaşam ticareti hakkında farkındalık yaratmak için bir kaçak avlanmaya karşı kampanya başlattı."


English: "Collaboration between countries is essential for effective anti-poaching efforts."

Türkçe: "Etkili kaçak avlanmaya karşı çabalar için ülkeler arası işbirliği hayati önem taşır."


English: "Advanced technology is increasingly being utilized in anti-poaching operations to track down poachers."

Türkçe: "Gelişmiş teknoloji, kaçak avcıları takip etmek için kaçak avlanmaya karşı operasyonlarda giderek daha fazla kullanılıyor."

Yorumlar