Anti-police ne demek?

"Anti-police" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak, "anti" kelimesi "karşı", "police" kelimesi ise "polis" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-police" ifadesi Türkçede "polise karşı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, polis güçlerine veya polis teşkilatına karşı olan eleştiri, muhalefet veya düşmanlık hislerini ifade eder. Genellikle, polis uygulamaları, politikaları veya polis gücünün bireyler üzerindeki etkilerine karşı olan tutum ve hareketler bağlamında kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan polis teşkilatına karşı eleştirel veya muhalif bir tutumu ifade eder.İşte "anti-police" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The protest started as an anti-police brutality march to demand justice for the victims."

Türkçe: "Protesto, kurbanlar için adalet talebiyle bir polis şiddetine karşı yürüyüş olarak başladı."


English: "Anti-police sentiment has grown in the community due to several controversial incidents."

Türkçe: "Toplulukta, birkaç tartışmalı olay nedeniyle polise karşı duygu arttı."


English: "The group issued a statement expressing their anti-police stance and calling for reform."

Türkçe: "Grup, polise karşı tutumlarını ifade eden bir açıklama yayınladı ve reform çağrısında bulundu."


English: "Graffiti expressing anti-police messages has appeared in various parts of the city."

Türkçe: "Şehrin çeşitli yerlerinde polise karşı mesajlar içeren grafitiler ortaya çıktı."


English: "The debate on social media quickly turned into an anti-police versus pro-police argument."

Türkçe: "Sosyal medyadaki tartışma hızla polise karşı ve polisi destekleyen argümanlara dönüştü."

Yorumlar