Anti-politics ne demek?

"Anti-politics" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı", "politics" kelimesi ise "siyaset" anlamına gelir. Bu nedenle, "anti-politics" ifadesi Türkçede "siyaset karşıtlığı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, siyasi süreçlere, politikalara, parti politikalarına veya genel olarak siyasetin herhangi bir yönüne karşı olma durumunu ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan siyasi olaylara veya siyasetin kendisine karşı bir tutumu ifade eder.İşte "anti-politics" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The rise of anti-politics movements reflects widespread disillusionment with the current political landscape."

Türkçe: "Siyaset karşıtlığı hareketlerinin yükselişi, mevcut siyasi manzaraya yönelik yaygın bir hayal kırıklığını yansıtıyor."


English: "Many people are expressing their anti-politics sentiment by abstaining from voting."

Türkçe: "Birçok insan, oy kullanmaktan kaçınarak siyaset karşıtlığı duygularını ifade ediyor."


English: "Anti-politics is not about disengagement from society, but a call for new ways of engagement beyond traditional political institutions."

Türkçe: "Siyaset karşıtlığı, toplumdan kopma değil, geleneksel siyasi kurumların ötesinde yeni katılım yolları çağrısıdır."


English: "The book discusses the growing trend of anti-politics and its potential to reshape democratic processes."

Türkçe: "Kitap, siyaset karşıtlığı trendinin büyümesini ve demokratik süreçleri yeniden şekillendirme potansiyelini tartışıyor."


English: "Critics argue that the anti-politics stance could lead to apathy and disengagement, weakening democratic systems."

Türkçe: "Eleştirmenler, siyaset karşıtlığı duruşunun apati ve kopmaya yol açabileceğini ve demokratik sistemleri zayıflatabileceğini savunuyor."

Yorumlar