Anti-porn ne demek?

"Anti-porn" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti" kelimesi "karşı" anlamına, "porn" kelimesi ise "porno" anlamına gelir. Dolayısıyla "anti-porn" ifadesi Türkçede "porno karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, pornografiye karşı olan veya pornografinin sosyal ve bireysel zararlarına dikkat çekmeye çalışan tutum veya hareketleri ifade eder.

Mecazi bir anlamda kullanıldığında, bu ifade genellikle pornografinin yayılmasına ve etkilerine karşı çıkan sosyal veya bireysel bir duruşu belirtir.İşte "anti-porn" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-porn campaign advocates for stricter regulations on adult content online."

Türkçe: "Porno karşıtı kampanya, çevrimiçi yetişkin içeriğine yönelik daha sıkı düzenlemeleri savunuyor."


English: "Many parents join anti-porn movements to protect their children from explicit materials."

Türkçe: "Birçok ebeveyn, çocuklarını açık saçık materyallerden korumak için porno karşıtı hareketlere katılıyor."


English: "She writes articles that express her anti-porn stance, highlighting its negative effects on society."

Türkçe: "Toplum üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, porno karşıtı duruşunu ifade eden makaleler yazıyor."


English: "The anti-porn organization launched an awareness campaign about the dangers of pornography addiction."

Türkçe: "Porno karşıtı organizasyon, pornografi bağımlılığının tehlikeleri hakkında bir farkındalık kampanyası başlattı."


English: "Their anti-porn philosophy is based on the belief that pornography degrades human dignity."

Türkçe: "Porno karşıtı felsefeleri, pornografinin insan onurunu aşağıladığı inancına dayanıyor."

Yorumlar