Anti-pornography ne demek?

"Anti-pornography" ifadesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak; "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelirken, "pornography" kelimesi "pornografi" anlamına gelir. Bu nedenle "anti-pornography" tamamen Türkçeye "pornografi karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, pornografiye karşı olan, onun bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken bir tutumu veya hareketi ifade eder.

Mecazi anlamda, genellikle pornografinin yayılmasının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratma çabalarını kapsar.İşte "anti-pornography" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-pornography group organized a conference to discuss the impact of explicit content on teenagers."

Türkçe: "Pornografi karşıtı grup, gençler üzerindeki açık içeriğin etkisini tartışmak için bir konferans düzenledi."


English: "Activists launched an anti-pornography petition to demand tighter controls on the distribution of adult materials."

Türkçe: "Aktivistler, yetişkin materyallerinin dağıtımına daha sıkı kontroller talep etmek için bir pornografi karşıtı dilekçe başlattı."


English: "The documentary presents an anti-pornography perspective, highlighting the industry's exploitation of vulnerable individuals."

Türkçe: "Belgesel, endüstrinin savunmasız bireyleri sömürmesini vurgulayarak bir pornografi karşıtı perspektif sunuyor."


English: "She advocates for anti-pornography education in schools to protect children from early exposure."

Türkçe: "Çocukların erken yaşta maruz kalmasını önlemek için okullarda pornografi karşıtı eğitim savunuyor."


English: "The anti-pornography law was passed to curb the spread of sexually explicit materials online."

Türkçe: "Pornografi karşıtı yasa, çevrimiçi olarak cinsel açık materyallerin yayılmasını sınırlamak amacıyla geçirildi."

Yorumlar