Anti-pot ne demek?

"Anti-pot" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "anti" "karşıtı" anlamına gelir ve "pot" genellikle marihuana için argo bir terimdir. Dolayısıyla "anti-pot" tam olarak Türkçeye "marihuana karşıtı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, marihuana kullanımına karşı çıkan veya marihuana kullanımını sınırlamak ya da yasaklamak isteyen hareketler, politikalar veya bireyler için kullanılır.

Mecazi anlamda, genel olarak uyuşturucu karşıtlığı hareketini veya tutumunu ifade eder.


İşte "anti-pot" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

English: "The anti-pot campaign launched a series of ads to educate the public about the dangers of marijuana use." Türkçe: "Marihuana karşıtı kampanya, marihuana kullanımının tehlikeleri hakkında halkı bilgilendirmek için bir dizi reklam başlattı." English: "Parents formed an anti-pot group to advocate for stricter drug laws in their community." Türkçe: "Ebeveynler, topluluklarında daha sıkı uyuşturucu yasaları savunmak için bir marihuana karşıtı grup oluşturdu." English: "The speaker at the seminar provided an anti-pot perspective, citing research on the negative effects of cannabis." Türkçe: "Seminardaki konuşmacı, kenevirin olumsuz etkileri hakkında araştırma alıntılayarak bir marihuana karşıtı perspektif sundu." English: "Law enforcement officials support anti-pot measures to reduce drug-related crime in the city." Türkçe: "Kolluk kuvvetleri yetkilileri, şehirdeki uyuşturucu ile ilgili suçları azaltmak için marihuana karşıtı önlemleri destekliyor." English: "The debate on the legalization of marijuana has intensified, with anti-pot activists voicing their concerns." Türkçe: "Marihuana yasallaştırma konusundaki tartışma yoğunlaştı, marihuana karşıtı aktivistler endişelerini dile getirdi."

Yorumlar